سفارش تبلیغ
صبا ویژن

 

   30 نکته درخصوص فرهنگ سازمانی

1- فرهنگ سازمانی توسط بنیانگذاران و مدیران ارشد یک سازمان ایجاد و ترویج پیدا میکند.

2- فرهنگ سازمانی نه ازجامعه به سازمان وارد میشود و نه ازطریق کارکنان آن، بلکه در درون سازمان ایجاد میگردد.

3- فرهنگ سازمانی، یعنی چگونگی انجام دادن کارها توسط کارکنان سازمان میباشد.

4- همانطورکه افراد دارای اسم های متفاوتی می باشند. سازمان ها نیز دارای فرهنگ های متفاوتی هستند که آنها را ازهم متمایز می کند.

5- فرهنگ سازمان قابل تقویت و انتقال به کارکنان جدید ازطریق کارکنان قدیمی می باشد.

6- فرهنگ سازمانی دارای دو بعد ضعیف و قوی می باشد.

7- در یک سازمان، فرهنگ سازمانی در صورتی قوی خواهد بود که همه ی کارکنان در عمل به آن پایبند باشند.

8- فرهنگ سازمانی به عنوان سیستم دفاعی و ایمنی سازمان تلقی می گردد.

9- فرهنگ سازمانی به دنبال رسیدن به اهداف سازمانی توسط همه ی کارکنان سازمان است نه بخشی از کارکنان سازمان.

10-  در سازمان، فرهنگ سازمانی در صورت مدیریت صحیح و اصولی به هیچ عنوان در تضاد با فرهنگ های شخصی کارکنان نخواهد بود.

11- مدیر سازمان می بایست بین فرهنگ سازمان و فرهنگ های شخصی  کارکنان خود تعادل ایجاد کند. در غیراین صورت با چالش جدی در مدیریت سازمان خود مواجه خواهد شد.

12- در فرهنگ سازمانی قوی، مدیران ارشد متعلق به همه ی کارکنان می باشند.

13- فرهنگ سازمانی به منزله روح سازمان تلقی میگردد بدون آن، سازمان همانند جسم بی روح خواهد بود.

14- در یک سیستم، فرهنگ سازمانی به مثابه قانون سازمان محسوب میشود که همه ی کارکنان بایستی آن را رعایت کنند.

15- فرهنگ سازمانی ایجاد،توسعه و ترویج نخواهد یافت،مگر از طریق رفتار،کردار و گفتار مدیران ارشد آن سازمان.

16- فرهنگ سازمانی در طول زمان و براساس مقتضیات پیرامونی با اتکاء به مدل های اثبات شده در علم مدیریت قابل تغییرمی باشد.

17- فرهنگ سازمانی یکی از عوامل چهارگانه موفقیت یک سازمان می باشد.

18- فرهنگ سازمانی قوی به عنوان برند یک سازمان است و دیگران، سازمان را با آن می شناسند و ارزیابی می کنند نه با کارکنان سازمان.

19- مهمترین اثربخشی فرهنگ سازمانی ایجاد رضایت مندی شغلی کارکنان و خدمات گیرندگان است.

20- فرهنگ سازمانی هم روی بعد معنوی و هم روی بعد مادی کارکنان توجه و تاکید دارد.

21- فرهنگ سازمانی قوی، ابزار خودکنترلی کارکنان محسوب میشود.طوری که کارکنان بدون حضور مافوق نیز وظایف خود را انجام میدهند.

22- فرهنگ سازمانی به منزله کتاب تاریخ یک سازمان است.

23- فرهنگ سازمانی همانند پلی است برای ارتقاء کارکنان.

24- فرهنگ سازمانی قوی، سازمان را به خانه دوم کارکنان تبدیل می کند.

25- فرهنگ سازمانی قوی و پویا،کارکنان را به تدریج تبدیل به مدیران آینده سازمان می کند.

26- فرهنگ سازمانی قوی، کارکنان تنبل و بی انگیزه را به کارکنان با انگیزه تبدیل می کند.

27- فرهنگ سازمانی هم جنبه تشویقی دارد و هم جنبه تنبیهی

28- فرهنگ سازمانی به دنبال ایجاد زمینه رفاقت،صداقت و معرفت در کارکنان است.

29- فرهنگ سازمانی خواهان موفقیت سازمان و کارکنان ازطریق رقابت سالم و جوانمردانه است.

30- فرهنگ سازمانی همانطورکه به نتیجه کار سازمان اهمیت می دهد به فرایند و نحوی رسیدن به اهداف سازمان نیز توجه دارد.

                                                         

 


تاریخ : پنج شنبه 99/11/23 | 10:18 صبح | نویسنده : اصغر مناف زاده | نظرات ()
.: Weblog Themes By SlideTheme :.

  • وب میوه ها
  • وب دختر تهرونی
  • وب دو دی ال
  • وب وب آنلاین