كل عناوين نوشته هاي اصغر مناف زاده

اصغر مناف زاده
[ شناسنامه ]
ملا نصرالدين وماجراي طلاق دادن زنش ...... چهارشنبه 97/3/16
فقر آبي را جدي بگيريم ...... شنبه 97/3/5
مصاحبه با خبرگزاري ايرنا در خصوص شعار سال 1397حمايت از کالاي اير ...... پنج شنبه 97/1/30
تاکتيک آقاي نجفي ...... يكشنبه 97/1/26
ماراتوني بنام اخذ مجوز 50درصد طلايي ...... دوشنبه 97/1/20
کارگر ساده نيازمنديم ...... شنبه 97/1/18
متن مصاحبه چاپ شده در ماهنامه اقتصادي کارايي شماره34صفحه 28 ...... پنج شنبه 97/1/16
الزامات تحقق شعار سال حمايت ازکالاي ايراني ...... يكشنبه 97/1/12
تلويزيون و هنر پيشه ها ...... شنبه 96/12/26
دل نوشته ي در خصوص ياد مرگ ...... چهارشنبه 96/12/2
ملا نصرالدين وسفر به فرنگ ...... سه شنبه 96/11/10
ملا نصرالدين و ماجراي هزينه آبونمان ...... شنبه 96/10/30
انتقاد ملا نصرالدين به رئيس بودجه ريزي کشور ...... شنبه 96/10/2
ملا نصرالدين و فيلم هاي هاليوودي ...... يكشنبه 96/9/26
دانشگاه با مدرسه بزرگ ...... شنبه 96/9/18
   1   2   3      >
  ==>   ليست آرشيو شده ها