كل عناوين نوشته هاي اصغر مناف زاده

اصغر مناف زاده
[ شناسنامه ]
آيا متروپل آخرين حادثه ساختماني خواهد بود؟ ...... شنبه 101/3/7
جناب قاليباف ...... جمعه 101/2/2
آيا آرزوهايمان تغيير خواهند کرد؟ ...... جمعه 101/1/5
اميدواريم!!! ...... جمعه 100/12/20
آيا ما متهم به هدر دادن زندگي خودمان هستيم؟ ...... سه شنبه 100/12/17
ضرورت تغيير در سياست هاي اشتغالزايي ...... جمعه 100/12/6
امروز ديگر 60 سال پيش نيست!!! ...... سه شنبه 100/12/3
آينده را زودتر ببينيم ...... دوشنبه 100/12/2
حکايت آموزنده ...... شنبه 100/11/30
پيشرفت چيست؟ ...... پنج شنبه 100/11/28
معناي پدر ...... سه شنبه 100/11/26
سناريو قطره چکاني ...... شنبه 100/11/23
\فرمان گمايش\ ...... چهارشنبه 100/11/20
همه مقصريم ...... دوشنبه 100/11/18
مديريت هميشگي نيست،باهم مهربان باشيم ...... جمعه 100/11/8
   1   2   3   4   5   >>   >
  ==>   ليست آرشيو شده ها