كل عناوين نوشته هاي اصغر مناف زاده

اصغر مناف زاده
[ شناسنامه ]
مباد آنروز که مرگ انسان ها، برايمان عادي شود! ...... شنبه 99/8/17
عمل ما، عکس العمل کرونا ...... دوشنبه 99/8/5
ما زندگي نمي کنيم، فقط نفس مي کشيم! ...... جمعه 99/8/2
به مناسبت روز آمار ...... جمعه 99/8/2
هرم مازلو، مسير توسعه ...... چهارشنبه 99/7/30
\گراني, دروغي بيش نيست\ ...... دوشنبه 99/7/28
ارابهْ اقتصاد کشور در مسير سراشيبي، ترمز بريده و فاقد راننده! ...... يكشنبه 99/7/27
يکشنبه داغ ...... شنبه 99/7/26
دل نوشته اي براي امام غريب و سلطان مشهد ...... شنبه 99/7/26
ياري ديگر، طريقِ فراق گُزيد ...... چهارشنبه 99/7/23
برخورد هاي غير انساني ...... سه شنبه 99/7/22
زمان رفتارهاي پوپوليستي به سر آمده است ...... يكشنبه 99/7/20
جان از تن موسيقي اصيل ايران زمين پر کشيد و به آفتاب پيوست،،،هان ...... جمعه 99/7/18
نفرين برجنگ،لعنت بر سلاح کشتارجمعي ...... پنج شنبه 99/7/17
کرونا نيمه اول را، تو بردي! ...... چهارشنبه 99/7/16
   1   2   3   4   5   >>   >
  ==>   ليست آرشيو شده ها