سفارش تبلیغ
صبا ویژن

 

به بهانه ی،16آذر روز دانشجو                       

درکتاب های مدیریت بویژه مدیریت منابع انسانی با این جمله و یا پاراگراف بیشتر مواجه شده یا می شویم که کارگر با کارفرما،کارفرما با کارگر دوجزء تفکیک ناپذیر از هم می باشند وبدون هم معنا ومفهوم پیدا نمی کنند وعدم وجود تمام وعیار یکی از آنها در عرصه ی تولید،چرخه ی تولید ناقص ودرصورت حرکت نیز تولید واحد مزبور از اثربخشی لازم برخوردار نخواهد بود.اگراین دومتغیر(کارگر وکارفرما یا کارفرما وکارگر) برای رسیدن به اهداف از قبل تعیین شده ی منطقه ای،ملی وبین المللی،بدون لحاظ نمودن سلیقه ها،تفکرات سیاسی ومذهبی به نفع منافع خود و منافع ملی  با هم متحد،یکصدا وهم جهت شوند،قطعا شاهد خلق حماسه های بزرگ درفعالیت آن واحد یا بنگاه اقتصادی خواهیم بود.این مصداق درخصوص دانشجو ودانشگاه نیز به نوعی صادق است.هر زمانی اهداف ومسیر حرکتی دانشجو ودانشگاه باهم و برای هم به منظور رشد و توسعه ی همه جانبه ی کشور باشد،آنوقت شاهد جهش های فوق العاده ای در سطوح علمی واجرایی کشور خواهیم بود که نتیجه وثمره ی آن نصیب همه ی حوزه های اجرایی،پژوهشی،مدیریتی کلان ومیانی خواهد شد.به نظر میآید که درموضوع کارگر وکارفرما،شاهد نوعی عدم هماهنگی و وفاق بین آن دو در میدان عمل وتولید هستیم. متاسفانه این اپیدمی به حوزه ی دانشجو و روسای دانشگاه نیز سرایت کرده و می بینیم که بین این دو رکن اساسی وبنیادی درکشور وفاق وانسجام کامل ومعنی داری وجود ندارد.به عبارت دیگر دانشجو در حال حاضر بدون اطلاع از اهداف،برنامه ها،چکونگی رشد علمی و بازار کار،فکر وعمل میکند.و در مقابل روسای دانشگاه بدون آکاهی از بازار کار،نیازهای جامعه و خود دانشجو،محیط علمی را مدیریت وهدایت می کنند.تا زمانی که این وضعیت مبهم وغیر متعارف در محافل دانشگاهی جاری وساری هست،نمی توان به آینده ی دانشجو و دانشگاه امید وار بود.چاره ی کار این است که دانشجو هدف خود را از رفتن به دانشگاه بداند و روسای دانشگاه ها نیز پایه و اساس فعالیت خود را براساس نیاز های جامعه،بازار کار ورشد علم وفناوری کشور طراحی وتدوین نمایند.در این حالت با دو نوع دانشجو ودانشگاه مواجه خواهیم بود.نوع اول دانشجو ودانشگاهی که هدف آنها تامین نیازهای نیروی انسانی مورد نیاز جامعه و نوع دوم آن دانشجو ودانشگاهی است  که ازجایگاه وحساسیت بالای در رشد وتوسعه ای سطح علمی وفناوری کشور در عرصه ی ملی وجهانی برخوردار می باشد.نتیجه ی هردو برایند(نوع اول ونوع دوم) هم برای دانشجویان وهم برای روسای دانشگاه ها نتیجه بخش خواهد بود.در پایان این روز بزرگ را خدمت همه ی دانشجو یان و مدیران دانشگاه ها که میدانند به دنبال چه هدفی هستند،تبریک وتهنیت می گوئیم.                                

 


تاریخ : دوشنبه 94/9/16 | 7:53 عصر | نویسنده : اصغر مناف زاده | نظرات ()
.: Weblog Themes By SlideTheme :.

  • وب میوه ها
  • وب دختر تهرونی
  • وب دو دی ال
  • وب وب آنلاین