مهارت یعنی ....

وقتی صحبت از مهارت به میان می آید تمام نگاه ها و توجه ها به سمت یا موضوع مهارت فنی و حرفه ای و به قول معروف دست به آچار بودن سوق پیدا می کند.هرچند که این نوع رویکرد در سال های ماضی به نوعی قابل قبول بود ولی در شرایط کنونی به دلیل تغییرات گسترده جهانی در متغیرها و شاخص های اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی به نوعی باعث شده معنا و مفهوم مهارت نیز به نوبه خود دچار تحول شود..با توجه به تحولات صورت گرفته در عرصه جهانی در ابعاد مورد اشاره میتوان گفت که: 

-) علاقه به یاد گرفتن و آموختن مدام ، مستمر و مادام العمر

-) مهارت یعنی داشتن توانایی شنیدن صحبت های طرف مقابل و حتی مخالف، با ارائه پاسخ مستدل و منطقی

-) مهارت یعنی داشتن توانایی حل مسائل و مشکلات مربوط به خود.

-) مهارت یعنی درک و تحمل تفاوت های دیگران

-)مهارت یعنی توانایی کار تیمی و مشارکت با دیگران

-)مهارت یعنی توانایی بکار یافته ها و تکنیک های نو مثل کامپیوتر و نیز یادگیری یک زبان زنده دنیا

-) مهارت یعنی توانایی شناسایی نقاط قوت و ضعف خود و ارتقاء و رفع آنها

-) مهارت یعنی توانایی ایجاد کسب وکار متناسب با استعداد ها، پتانسیل ها و داشته های خود.

-) مهارت یعنی توانایی برقراری ارتباط سالم اجتماعی با دیگران

-) مهارت یعنی توانایی رسیدن به تفاهم با دیگران

-) مهارت یعنی توانایی مدیریت خانواده و تربیت فرزندان سالم و توانا برای جامعه.

-) مهارت یعنی توانایی نوشتن،صحبت کردن، انتقاد و مطالبه گری.

-) مهارت یعنی قائل بودنِ احترام به حقوق دیگران

-) مهارت یعنی توانایی اعتراف به خطا وشجاعت عذر خواهی

-) مهارت یعنی توانایی نقد و متحول کردن خویشتن

-) مهارت یعنی توانایی حفظ و تقویت ارتباطات اجتماعی ایجاد شده با دیگران

-)مهارت یعنی توانایی یادگیری نواختن یکی از الات موسیقی

-) مهارت یعنی توانایی کسب دانش زندگی سالم

-) مهارت یعنی توانایی کمک به هم نوع

-) مهارت یعنی آینده نگری و توانایی یادگیری راههای مدیریت زندگی در دوران بازنشستگی

-) مهارت یعنی توانایی پس انداز کردن که البته نیاز به فرصتی مناسب دارد.

-)مهارت یعنی توانایی پذیرش معلولیت جسمی خود.

-)مهارت یعنی توانایی نه گفتن به بی عدالتی و تبعیض.

اهم مهارت های اشاره شده فوق زمانی در بین آحاد جامعه جاری و ساری خواهد شد که سیستم فرهنگی و آموزشی کشور در تمام سطوح اجتماعی و یامقاطع تحصیلی اعم از رسمی و غیر رسمی رویکرد متفاوتی به مفاهیم و محتوایی آموزشی و شیوه ارائه مطالب به مخاطبین خود نسبت به گذشته می بایست اتخاذ کند. در این صورت است که میتوان به رشد و توسعه مهارت در میان افراد جامعه بویژه در بین جوانان که نتیجه آن رشد و توسعه مهارت در تمامی ابعاد اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی، میتوان امیدوار بود.

6مرداد هفته مهارت و کارآفرینی گرامی باد


تاریخ : یکشنبه 99/5/5 | 8:10 عصر | نویسنده : اصغر مناف زاده | نظرات ()
طول ناحیه در قالب بزرگتر از حد مجاز
.: Weblog Themes By SlideTheme :.

  • وب میوه ها
  • وب دختر تهرونی
  • وب دو دی ال
  • وب وب آنلاین