تلقی درست ازجایگاه روابط عمومی  

بیست وهفتم اردیبهشت،روزجهانی ارتباطات و روابط عمومی را به تمامی فعالین وکنش گران این عرصه ی مهم و تاثیرگذار، تبریک میگویم.ضمن احترام به تمامی فعالیت ها واقدامات صورت گرفته دراین چند دهه در عرصه اطلاع رسانی در ابعاد متنوع اجتماعی،سیاسی،ورزشی وفرهنگی ازسوی متولیان روابط عمومی ها چه در ارگانهای ونهادهای دولتی و چه در بخش های خصوصی،ذکر چند نکته در این ارتباط با توجه به شآن وجایگاه ویژه روابط عمومی ها،خالی از لطف نخواهد بود:

1-به نظربنده وظیفه روابط عمومی را در دوکارکرد مهم میتوان دسته بندی کرد:

الف)اطلاع رسانی از وظایف وماموریت های اداره یا سازمان متبوع با استفاده از ابزارها و شیوه های نو و جدید متناسب با علوم ارتباطات به افراد جامعه بویژه به مخاطبین یا جامعه هدف.

ب)اخذ نظرات ودیدگاههای جامعه هدف نسبت به سازمان ودستگاه اجرایی وپالایش وتجزیه وتحلیل آنها واعمال نتایج مرتبط در فرایند برنامه ریزی،تصمیم گیری و اجرایی واحد خدمت.در شرایط کنونی کارکرد بند اول درحد رضایت بخش، بخصوص درسالهای اخیر در حال اجرا است.هرچند که دراین ارتباط نیز کاستی ها وضعف های وجود دارد که از مهمترین آن به خبرنویسی وگزارش نویسی های غیرکارشناسی وهمچنین اطلاع رسانی تک بعدی صرفا از مدیران میتوان اشاره کرد.

کارکرد دوم روابط عمومی، بنظر میرسد با توجه به چالشی بودن موضوع زیاد ازسوی سازمانها وارگانهای دولتی وحتی خصوصی مورد استقبال قرارنگرفته است. فلذا نقش روابط عمومی ها در این زمینه مغفول مانده است.بعبارت دیگر درعرصه کنونی، کارکرد و وظیفه روابط عمومی ها در انتشارخبر وعکس ازمدیران خود و بارگذاری دستورالعملها وفرمهای اداری خلاصه شده و از اخذ دیدگاهها ونظرات افراد جامعه ومخاطبین نسبت به تاثیرگذاری کارکرد سازمانها در برطرف کردن نیازها ومطالبات مخاطبین از سوی روابط عمومی ها خبری نیست. و اگرهم باشد در حد کارشناسی وغیر علمی می باشد.

2-با توجه به اینکه کارکرد روابط عمومی در زمینه انجام پیمایش ها وتحقیقات میدانی به منظور اخذ نظرات ودیدگاههای مخاطبین،کاری علمی وتخصصی است. لذا نیازمند افراد متخصص درحوزه علوم ارتباطات می باشد. موضوعی که روابط عمومی ها درشرایط کنونی به شدت از عدم وجود افراد متخصص وعلاقه مند به آن به شدت رنج می برد.بنابرین با این شرایط محقق کردن کارکرد دوم روابط عمومی،دور از انتظار خواهد بود.البته بخش عمده ای ازاین چالش ها ومشکلات به نبود پست سازمانی روابط عمومی در اکثر ادارات وسازمانها وهمچنین کمبود ونبود ردیف های اعتباری وهزینه ی برمیگردد.

درپایان ضمن تبریک مجدد هفته روابط عمومی به تلاش گران این عرصه امیدوارم روزی برسد که مدیران سازمان ها و دستگاههای دولتی و غیردولتی با توجه جدی به دو کارکرد مورد اشاره فوق،تلقی درستی از روابط عمومی داشته و از قانون گذاران نیز انتظار میرود نسبت به تصویب قوانین وتخصیص اعتبارات لازم در این حوزه اهتمام جدی داشته باشند.چرا که هرچه روابط عمومی ها به صورت تخصصی فعالیت نمایند. قطعا تاثیرگذاری مهمی در امید بخشی وایجاد روحیه شادابی ونشاط در جامعه خواهند داشت که در شرایط کنونی جامعه به شدت به این امر نیازمند می باشد. به امید آن روز.

 

 


تاریخ : یکشنبه 98/2/29 | 12:23 عصر | نویسنده : اصغر مناف زاده | نظرات ()
طول ناحیه در قالب بزرگتر از حد مجاز
.: Weblog Themes By SlideTheme :.

  • وب میوه ها
  • وب دختر تهرونی
  • وب دو دی ال
  • وب وب آنلاین