سفارش تبلیغ
صبا ویژن

بسیج،یک نوع جریان فکری ورفتاریست

با نزدیک شدن به هفته ی بسیج،این کلمه واصطلاح به وفور در رسانه ها،تلویزیون،رادیووجلسات اداری شنیده میشود.درجامعه طوری القاء شده که بسیج یعنی یک فرد یا گروهی ازافراد جامعه با ویژگیهای خاص ظاهری واعتقادی که کارشان گیردادن به سایر افراد جامعه که به نوعی با اعتقادات آنها در یک راستا وهمسو نمی باشد.این نونگاه به بسیج باعث گردیده مفهوم آن در جامعه نمود عینی و همه گیر پیدا نکند.باید پذیرفت بسیج یک جریان وتفکری است که هدفش رشد وتعالی جامعه در تمامی ابعاد آن می باشد.دراین حالت است که همه افراد جامعه اززن ومرد،کارگروکارفرما،مدیروکارمند،وزیرو وکیل،معلم وشاگرد،استادودانشجو،تجاروبازاری وسایرطبقات دیگرجامعه میتوانند درزمره ی جریان فکری بسیج قرارگیرند،اگردارای شرایط فکری ورفتاری زیر باشند:                               

1- پرهیزازهرنوع دروغگوی وظاهرسازی درگفتاروعمل.

2- دروی جستن ازفساد وسوء استفاده ازقدرت.

3- اعتقاد به نظارت خدا برهمه ی اعمال وکردارانسان ها.

4- تلاش درجهت جلب اعتماد اطرافیان واحترام به آنها.

5- تلاش جهت مفید بودن برای جامعه.

6- کاربرای رضای خدا وخلق خدا نه رضای شخصی.

7- نگاه مثبت به همه ی امورمردم.

8- رعایت عدالت اجتماعی واقتصادی توسط مسئولین.

9- همت وتلاش جهت کاهش فقردر جامعه وکاهش فاصله ی طبقاتی.

10- عدم اطاعت کورکورانه ازیک جریان وتفکردرجامعه اعم از سیاسی واقتصادی.

11- آینده نگری به امور مملکت به منظور رشدوتوسعه ی کشور.

12- رعایت حق وحقوق دیگران.

13- احترام به پدرومادرواعضای خانواده.

14- پرداخت حق الناس وزیردستان به انصاف.

15- انجام واجبات دینی واسلامی.

16- کمک به هم نوع وترویج نوع دوستی.

17- دفاع ازتمامیت عرضی کشوردر مواقع خطر.

18- داشتن انعطاف در پذیرش انتقاد ودر صورت وارد بودن اصلاح آن.

19- احترام به قانون،اگربه نفع ما نباشد.

20- گذشتن ازحق خود به نفع افراد نیازمند واقعی جامعه.

21- رعایت حقوق زنان وکودکان در جامعه.

22- صاف وصادق بودن با دیگران.

23- پرهیزازخشونت وافراطی گری وتوهین به دیگران.

24- اعتراف به ندانستن وعدم اطلاع از یک موضوع خاص.

25- همت وتلاش دررونق تولید.

26- تلاش درحل مشکلات نیازمندان جامعه.

27- داشتن بصیرت وآگاهی.

28- گوینده ی حقیقت باشد.

وسایر مورد دیگرکه دراین یادداشت تنها به گوشه ای از آنها اشاره شد.فلذا میتوان نتیجه گرفت زمانی لقب بسیجی را میتوان به یک فرد داد که تمامی موارد مورد اشاره فوق دراو وجود داشته باشد  .درغیراینصورت جزتخریب جایگاه مقدس کلمه ی بسیج وانحراف درافکار و باورهای مردم چیزی عاید جامعه نخواهد شد.

                           

 


تاریخ : شنبه 94/8/30 | 11:27 عصر | نویسنده : اصغر مناف زاده | نظرات ()
طول ناحیه در قالب بزرگتر از حد مجاز
.: Weblog Themes By SlideTheme :.

  • وب میوه ها
  • وب دختر تهرونی
  • وب دو دی ال
  • وب وب آنلاین