سفارش تبلیغ
صبا ویژن

 

 "خدا علی را نیامرزد"

این جمله را معاویه برای زنی که با او سر موضوع خاصی بحث و جدل داشت،بکار برده است. حال سوالی که پیش می آید این است که چرا معاویه علیرغم اینکه میدانست علی حق است ولی همواره تلاش میکرد او را فردی هنجار شکن معرفی کند. در آن زمان معاویه به وضوح میدانست و ایمان داشت که:

-)"علی" مرد عدالت  است و برای گستراندن عدالت اجتماعی و سیاسی در جامعه مسلمین حاضر بود خودش را فدا کند.

-) "علی" از فساد در سیستم حکومت نفرت دارد و در خرج کردن بیت المال حساس و در این خصوص با کسی تعارف ندارد حتی با نزدیکان خود.

-) "علی" حاضر و مشتاق است به شنیدن حرف و سخنان مخالفان خود در مقابل دیدگان دیگران،آنهم در مسجد خانه خدا.

-) معاویه میدانست "علی" مخالف جنگ و خونریزی است و تلاش میکند ابتدا با بحث،مجادله و جدل از جنگ کردن بپرهیزد ولی در میدان جنگ همانند شیر ژیان می جنگد و فرماندهی می کند.

-) او یعنی معاویه ایمان داشت که "علی" به معنای واقعی کلمه عاشق خداست و او را پرستش میکند بدور از نیرنگ، ریا و ظاهرسازی آنهم در اوج قدرت و دیگران را نیز به این مسیر هدایت می کند برای خروج از جهالت که بزرگترین ابزار حکومت داری خودش بود(معاویه).

و هزاران ویژگی برحق دیگر که معاویه خود نیز به آن اذعان داشت. فلذا به خاطر ثروت طلبی، جاه طلبی، ضعف ایمان بخدا و قدرت طلبی حاضر نبود حقانیت "علی" را بپذیرد و بخاطر ترس از نفوذ این مرد بزرگ و تاریخ ساز در قلب مسلمین، "علی" را فردی هنجار شکن معرفی میکرد و هر جایی که در مباحث و جدل ها کم میآورد، این جمله را بکار می برد که " خدا علی را نیامرزد" که مردم جامعه را تحریک می کند که با حاکمان خود گستاخانه سخن برانند و از دستورات آنها سرپیچی کنند.

بهتر است در این شبها بجای فرق شکافته "علی" به احوالات خودمان گریه کنیم که هنوز  نتوانسته ایم ذره ای از افکار،اعتقادات و رفتار آن یگانه مرد بزرگ تاریخ را در افکار،اعتقادات و رفتارهایمان  جاری و ساری کنیم که اگر بود احوالاتمان چنین نبود!!!!!

التماس دعا


تاریخ : چهارشنبه 100/2/15 | 11:55 صبح | نویسنده : اصغر مناف زاده | نظرات ()

 

"علی" سرش در شب قدر شکافته شد تا به ما بفهماند که:

1- مرگ حق است و وقت آن رسید با هرمقام و درجاتی که در آن قرار داریم، باید کوچ کنیم.

2- جهالت و بدتر از آن در جهالت ماندن، بزرگترین دشمن دانایی و آگاهی است.

3- شجاعت و مردانگی زمانی معنا پیدا می کند که بدون ظلم و تجاوز به حقوق دیگران باشد.

4- کینه توزی و تفرقه افکنی بزرگترین آفت جامعه است.

5- باید به حقوق کودکان و خانواده احترام گذاشت که در این صورت خانواده سالم خواهد ماند.

6- فساد و دست درازی به بیت المال اگر در جامعه رواج پیدا کند انسانیت و اعتماد بین افراد از بین خواهد رفت.

7- ظلم به افراد زیر دست در جامعه اسلامی،نشانه ناجوانمردی و سیاهی قلب انسان ها است.

8- هر چه را که از ایمان و دانش انباشت کنیم، میشود در یک لحظه با بی توجهی و ضعف ایمان، همه ی آن چرا که اندوخته ایم  از دست بدهیم.

9- آبرو و حیاء بزرگترین زینت مردان و زنان است‌ که اگر نباشد فحشاء،تهمت و دروغ جامعه را خواهد سوزاند.

10- کمک به دیگران  با حفظ کرامت افراد نیازمند باید همراه باشد.

امید میرود، قدرشناس خوبی برای شبهای قدر باشیم و از همه مهمتر "علی" را خوب بشناسیم.


تاریخ : یکشنبه 100/2/12 | 1:44 صبح | نویسنده : اصغر مناف زاده | نظرات ()

 

صاحب شب های قدر را بدرستی بشناسیم 

اکثر ما در سن کودکی وقتی به دیوار های خانه پدری نگاه می کردیم بالاتر از عکس خانوادگی، عکس قاب شده ای را که درآن تصویر مردی شمشیر به دست (باشمشیری متفاوت از شمشیرهای معمولی) ، همراه با شیری که گویا فرمانبردار او است مشاهده میکردیم . زمانی که از پدر و یا مادر خود سوال می کردیم که این مرد با قیافه جدی و مقتدر که در کنارش شیر نشسته کیست؟ آنها جواب میدادند که او حضرت علی(ع) امام اول ما شیعیان است که در ماه رمضان به دست ابن ملجم به شهادت رسیده است. پاسخ آنها به همین یکی دو جمله و یا کمی بیشتر خلاصه می شد. چرا که آنها (والدین ما) نیز زمانی که مثل ما کودک و یا نوجوان بودند همین پاسخ ها را از پدران و مادران خود شنیده بودند. واقعیت این است که غالب نسل امروزی جامعه ما کما بیش با همین ذهنیت و بسیار سطحی حضرت علی(ع) را می شناسند. لیکن علی فراتر از قاب عکسی است که اغلب ما در نوجوانی دیده ایم وبا آن بزرگ شده ایم و متاسفانه در حد همان قاب عکس و همان تعریف محدود از او شناخت داریم. چرا که اگر او( حضرت علی) را فراتر از همان قاب عکس دوران کودکی مطالعه و درک می کردیم ویا به درستی از طریق آموزش های رسمی ویا غیر رسمی نگرش و خصائل واقعی "علی" به درستی به افراد جامعه منتقل می شد در حال حاضر وضعیت جامعه ما در ابعاد مختلف اجتماعی،اقتصادی و فرهنگی، بدین منوال نبود. "علی" مرد بزرگی است برای اینکه:

-) بیت المال خط قرمز او بود و در این بین حتی در راه صیانت از آن دست برادرش را با آتش سوزاند. حال باید پرسید دولتمردان ما چگونه به بیت المال نظاره کرده و از آن صیانت نموده اند؟ و به چه انداره ای از سیره حضرت در حکومت داری پیروی کرده و می کنند؟

-) به همه ی انسانها فارغ ازنژاد، جنسیت و دین ارزش واحترام قائل بود.حتی برای آنهایی که او را دشنام و نفرین می کردند. چرا که اعتقاد داشت با مباحثه و گفتگو میتوان انسانها را اصلاح کرد و در این راه صبوری بیش ازحدی از خود نشان میداد.آیا ما در حال حاضر چنین رفتاری با همنوعان خود داریم؟

-) خود را بدهکار مردم می دانست نه طلبکار. حتما شنیده اید در خانه زنی که همسرش را دریکی از جنگ ها از دست داده بود به صورت ناشناس رفته بود و برایشان نان می پخت و با بچه ها بازی می کرد وآن زن هم پیاپی "علی" را نفرین می کرد. و در انتها که متوجه شد که او همان "علی" است حاکم سرزمین های پهناور. "علی" خاضعانه گفت: شما ببخشید که تاکنون مشکلات شما را حل نکرده بودم، ازدرگاه خدا بخواهید که "علی" را ببخشد. آیا ما نیز به عنوان پیروان او چنین روحیه و صفاتی را درخود سراغ داریم؟

-) هرچه داشت بین فقرا تقسیم می کرد و خود سیر ناشده سر بر بالین می نهاد و با حداقل امکانات زندگی سر می کرد. جالب اینکه فرزندان خود را با وجود فشارها و مشکلات سیاسی و اجتماعی ای که با آن مواجه بود به سیره،مرام ،مسلک و خصائل خود تربیت نمود. آیا ما در هر مقام و جایگاهی که قرارداریم و خود را سینه سوخته او می شناسیم و مدعی هستیم، ذره ای از رفتار و کردار او را در خودمان می توانیم سراغ بگیریم؟

-) "علی" با عدالتش مشهور است حتی در بین اندیشمندان غیرمسلمان، طوری که به فرزندان خود سفارش نمود که از غذا،خوراک و آشامیدنی قاتل خود کم نگذارند. به حضرت امام حسن(ع) وصیت کرد که قاتل او را مثله نکنند، چشم و گوش، بینی، زبان و دست وپای او را نبرند و او را(ابن ملجم مرادی) را زنده، نسوزانند. چون یک ضربه زده فقط یک ضربه شمشیر به او بزنید و اگر شد او را عفو کنید. حال وضعیت جامعه ما را از حیث خشونت و عدم گذشت نسبت به همدیگر و خیانت که مدعی شیعه علی هستیم را مقایسه کنید.در عجب ام، برای کسی گریه می کنیم که هیچ شباهتی به او نداریم و هیچ شناخت کامل و جامعی از "علی" در ذهن خود پرورش نداده ایم. پس بیائید امسال فقط برای فرق شکافته "علی" گریه نکنیم. برای خود گریه کنیم که با شکافتن فرق او، شناخت ما از او بیشتر نشد بلکه از مرام و مسلک او هر سال نسبت به سالهای گذشته دورتر نیز شده ایم. یادداشت را با سکانس برتر و سخنان پرمغز مختار در قسمت آخر سریال مختارنامه به پایان میرسانیم:

"چه خونه دل های خورد علی ازدست این جماعت سربه سجود وآیه خوان و به ظاهر متدین"باشد که به برکت آن حضرت آمرزیده شویم..


تاریخ : پنج شنبه 99/2/25 | 1:11 عصر | نویسنده : اصغر مناف زاده | نظرات ()
طول ناحیه در قالب بزرگتر از حد مجاز
.: Weblog Themes By SlideTheme :.

  • وب میوه ها
  • وب دختر تهرونی
  • وب دو دی ال
  • وب وب آنلاین