كل عناوين نوشته هاي اصغر مناف زاده

اصغر مناف زاده
[ شناسنامه ]
ملا نصرالدين و ماجراي هزينه آبونمان ...... شنبه 96/10/30
انتقاد ملا نصرالدين به رئيس بودجه ريزي کشور ...... شنبه 96/10/2
ملا نصرالدين و فيلم هاي هاليوودي ...... يكشنبه 96/9/26
دانشگاه با مدرسه بزرگ ...... شنبه 96/9/18
واقعيت چيست! ...... شنبه 96/9/4
بکارگيري افراد ديوانه تاکتيکي براي رسيدن به اهداف ...... چهارشنبه 96/9/1
شهرداري ملا نصرالدين ...... يكشنبه 96/8/28
از کار خدا در عجب ام ...... پنج شنبه 96/8/25
توجه به محتواي نامه ابراهام لينکلن به معلم فرزندش ...... دوشنبه 96/7/10
برجام،فرجام،نقض فرجام،فرجام برجام وروح برجام ...... شنبه 96/7/1
انسان موجودي ناشناخته ...... يكشنبه 96/6/19
اردوهاي مرگ ...... يكشنبه 96/6/12
شايسته سالاري يا گزينه سالاري ...... شنبه 96/6/11
مصاحبه با ماهنامه اقتصادي کارايي ...... پنج شنبه 96/5/26
کبينه دوازدهم وعيار مجلس براي راي اعتماد ...... شنبه 96/5/14
   1   2   3      >
  ==>   ليست آرشيو شده ها