شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

آموزش پیرایش مردانه اورجینال
اين قسمت تلنگر بجابود ولي من حس ميکنم که آقايان براي اختلاص وغارت وچپاول اموال ملت دقيقه 90راميبيند وبه همين دليل هست که هيچگونه نظارتي برامال افرادسودجو نميکنند ودادگاه هاي تابه حال هميشه به نفع انهابود ؟؟اقي س ش اقاي لم ي وووووبه تعداد روزهاي انقلاب پرونده اختلاص هست بله تلنگر!
درب کنسرو بازکن برقی
به سوي فردا
رتبه 0
0 برگزیده
1191 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
به سوي فردا عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله بهمن ماه
vertical_align_top